Objekt A3 - o objektu

Array

V severnem delu soseske Gaj Preserje bo v nizu A šest večstanovanjskih objektov.

Objekt A3 je tretji objekt z zahodne strani tega niza. Objekt je bil zgrajen konec leta 2016. V njem je 34 stanovanjskih enot v šestih etažah (K+P+3N+T). Z ostalimi objekti v nizu A, objekti B in objektom L ima skupno kletno garažo, v kateri so lastniška parkirna mesta. Skupna kletna garaža je na zahodni strani dostopna neposredno z Igriške ulice prek uvozne in izvozne rampe.

V kleti objekta A3 so skupni prostori in za vsako stanovanje po ena kletna shramba z masivnimi stenami in varnostnimi vrati. V pritličju, treh tipičnih etažah in terasni etaži so stanovanjske enote velikosti od dveh do petih ležišč. Tlorisi stanovanj so zasnovani tako, da omogočajo maksimalno funkcijsko izrabo površin.

Pritlične stanovanjske enote so zasnovane z ograjenimi atriji, enote v etažah od prvega do tretjega nadstropja imajo zastekljene lože, enote v terasni etaži pa pokrite terase.

Poleg ustrezne toplotne izolativnosti objekta je za učinkovito rabo energije v stavbi izvedeno tudi prezračevanje z vračanjem odpadne toplote, in sicer ločeno po posamezni stanovanjski enoti, kar zagotavlja visoko raven ugodja bivanja.

Vsaka stanovanjska enota je prek ustreznih merilnikov (števcev) individualno priključena na javne komunalne vode (električno omrežje, vodovod, plinovod).

Zunanja ureditev okoli objekta je delno tlakovana, delno pa je ozelenjena.

Vhod v objekt A3, vhod v podzemno garažo in prehodi v posamezne večstanovanjske objekte so izvedeni s kontrolo pristopa in opremljeni z videonadzornim sistemom.

Za zgrajeni objekt je bila pridobljena energetska izkaznica. Objekt spada v razred A2 - povprečna letna poraba za ogrevanje znaša 13 kWh/m2a.