Objekt A4 - tehnični opis

I. ZASNOVA

Stavba je zasnovana kot večnadstropna večstanovanjska stavba. Etažnost stavbe je klet, pritličje, tri nadstropja in terasna etaža (K+P+3N+T). V kletni etaži so kletne shrambe ter skupni in pomožni prostori celotne stavbe (prostor za čistila, kolesarnica in sušilnica). V pritličju so glavni vhod za stanovanjski del z glavnim stopniščem in dvigalom, požarno stopnišče, stranska hodnika ter 6 stanovanj z zunanjimi atriji. Od prvega do tretjega nadstropja je v vsaki etaži predvideno po 8 stanovanj, glavno in požarno stopnišče, ter stranska hodnika, v terasni etaži pa so 4 stanovanja, glavno in požarno stopnišče, ter stranska hodnika. V celotni stavbi A4 je predvidenih 34 stanovanjskih enot. Primarna vertikalna komunikacija je zasnovana kot požarno varovano stopnišče z dvigalom. Dostopi do posameznih stanovanj so zasnovani iz hodnikov, ki so s požarnimi vrati ločeni od vertikalne komunikacije. Hodniki na severnem delu stavbe imajo izhod na drugo požarno (evakuacijsko) stopnišče, ki vodi na prosto. Posamezna stanovanja so zasnovana v tlorisih, ki omogočajo maksimalno funkcijsko izrabo površin, hkrati pa omogočajo ugodno bivanje. Stanovanja so zasnovana v skladu s pravilnikom iz leta 2003. Stanovanja so zasnovana kot enote z dvema, tremi, štirimi in petimi ležišči. Vsaka stanovanjska enota ima predviden priključek na dimnik, na katerega je priključen etažni plinski grelnik, v fazi izvedbe pa so bili opuščeni rezervni dimniki, saj jih novi pravilnik za graditev stanovanj iz leta 2011 ne predpisuje več.

II. GRADBENA KONSTRUKCIJA

Nosilna konstrukcijska zasnova stavbe bo masivna, z armirano betonskimi stenami in ploščami ter temeljno ploščo. Predelne in nenosilne stene v posameznih stanovanjih in kletni etaži bodo zidane opečne, ter ometane.

Stopniščne rame in podesti bodo armirano betonski in obloženi z naravnim kamnom, stopniščne rame in podesti požarnega stopnišča bodo armirano betonski in obloženi z keramično oblogo. Oba stopnišča bosta izvedena  kot dvoramna. Tlaki notranjih hodnikov bodo obloženi z naravnim kamnom. V stavbi je predvidena vgradnja osebnega dvigala.

Streha je zasnovana kot ravna streha z minimalnim naklonom 2%, ustrezno toplotno izolirana in krita z nebitumensko hidroizolacijo. Vsi kleparski zaključki bodo iz pločevine.

Fasada bo skladno z veljavnimi predpisi toplotno izolirana v debelini 14,00 cm in zaključena s tankoslojnim mineralnim ometom, razen dela severne in južne fasade, kjer bo izmik na fasadi obložen z opečnimi fasadnimi elementi. Zaključni sloj fasadnega podstavka (cokla) do višine 50 cm nad terenom je predviden v obliki tankoslojnega marmornega akrilnega ometa (na primer Kulirplast). Pri glavnem vhodu v stavbo bo zaključna fasadna obloga izvedena iz kamnitih marmet.

Za izvedbo preprečitve toplotnih mostov pri konzolnih ploščah pri terasni etaži in plošči strehe, je predvidena vgradnja tipskih elementov – termokošar.

Fasadno stavbno pohištvo bo iz PVC profilov zastekljeno s izolacijskim troslojnim termopan steklom, razen zastekljenih sten lož, ki bodo v ALU profilih zastekljene z enojnim neizolacijskim steklom.

III. OBDELAVE SKUPNIH DELOV

Vsi skupni prostori bodo finalno izdelani. Tlaki stopnišča, podestov in nastopnih ploskev stopniščne rame bodo obloženi z naravnim kamnom, tlaki stopnišča, podestov in nastopnih ploskev požarnega stopnišča pa s keramično oblogo. Stene stopnišča in skupnih hodnikov bodo toplotno izolirane in obložene z mavčno kartonsko oblogo in slikane s poldisperzijskimi barvami. Vse ograje na stopniščih bodo iz RF pločevine.

Tlak hodnikov v kleti, sušilnice in kolesarnice bo cementni estrih, prebarvan s protiprašnim premazom. Stene in stropi hodnikov v kleti bodo slikani s poldisperzijsko barvo brez predhodnega glajenja.

Skupni prostori v kleti, ter stopnišče so predvideni kot neogrevani hladni prostori. Prav tako bodo neogrevani tudi skupni hodniki v posameznih stanovanjskih etažah.

V skupnih prostorih bo izvedena električna instalacija za splošno in varnostno razsvetljavo. Splošna razsvetljava skupnih prostorov se bo vklapljala preko senzorjev. V stopnišču in skupnih hodnikih posameznih stanovanjskih etaž bodo instalirane tudi vtičnice za splošno rabo – čiščenje skupnih prostorov.

V stavbi bo nameščeno električno osebno dvigalo za 13 oseb, nosilnosti 1000 kg. Notranje mere kabine so 1,10 x 2,10 x 2,20 m.

Glavni dostop v stavbo bo na nivoju pritličja skozi predprostor, kjer bodo nameščeni nabiralniki in video pozivna domofonska naprava. Vhod iz tega prostora v glavno stopnišče bo zaprt z električno ključavnico. Vrata se bodo odpirala s ključem, oziroma magnetno kartico ali s tipko na internih domofonskih napravah v vseh stanovanjih.

Pri glavnih vhodnih vratih v stavbo, ter pri vratih v stranske hodnike stanovanjskih etaž bo vgrajen pozivni tablo za v stanovanju vgrajeno video pozivno domofonsko napravo za pogovor med vhodom in stanovanjem, z možnostjo električnega odpiranja vrat iz posameznega stanovanja. Navedena vrata bodo imela v smeri evakuacije iz stavbe navadno kljuko, v smeri pristopa v stavbo pa slepo kljuko (bunko).

Dostop v stavbo bo možen tudi iz garaže, kjer bodo vrata opremljena z električno ključavnico (magnetnim držalom), katerih krmiljenje odpiranja bo izvedeno tudi preko požarne centrale. V času normalne uporabe bo za odpiranje teh vrat potreben ključ oziroma magnetna kartica, v primeru požara pa bo omogočen varen evakuacijski izhod iz garaže.

Vstop v podzemno garažo, ki bo skupaj s preostalimi podzemnimi garažnimi stavbami ob večstanovanjskih stavbah v nizu A, B in L tvorila skupno podzemno garažno stavbo, je izveden preko ločene pokrite uvozne in izvozne rampe, ki sta opremljeni z dvižnimi rolo vrati, ob vratih na izvozni rampi pa so nameščena tudi vrata za osebni prehod. Odpiranje dvižnih rolo vrat na rampah je s pomočjo magnetne kartice. Vsi prehodi skozi dvižna vrata se bodo beležila v sistemu pristopne kontrole.  

Vstop in izstop v več stanovanjsko stavbo (v pritličju in prehodi iz garaže v stavbo A4), ter vstop in izstop v podzemno garažo bodo opremljeni tudi z video-nadzorom. Dogodki na vstopih in izstopih se bodo v skladu z veljavnimi predpisi snemali in začasno shranjevali na ustrezni programski opremi.

IV. ZUNANJA UREDITEV IN KOMUNALNI PRIKLJUČKI

Okolica stavbe bo urejena po projektu zunanje ureditve.

Stavba bo prek novo predvidenih komunalnih priključkov priključena na obstoječe komunalne vode in sicer vodovod, kanalizacijo, elektriko in plin. Posamezna stanovanjska enota se bo lahko priključila tudi na telekomunikacijsko omrežje. Novi komunalni priključki bodo po izgradnji preneseni v last posameznih lastnikov javnih komunalnih vodov. Lastniki javnih vodov bodo, na zemljiščih po katerih bodo le ti potekali, pridobili brezplačno služnostno pravico izgradnje, obratovanja in vzdrževanja teh komunalnih vodov. Glavni razvodi instalacij vodovoda, elektrike, telekomunikacij in plina v stavbi bodo v skupnih prostorih. Kanalizacija, prezračevalni kanali in dimniki pa bodo vodeni v montažnih instalacijskih stenah skozi stanovanjske enote.

V stopnišču oziroma skupnih hodnikih posameznih etaž bodo vgrajeni gasilni aparati.

TEHNIČNE LASTNOSTI STANOVANJ

I. STENE STROPOVI

Notranje površine armiranobetonskih plošč in sten bodo glajene z izravnalno maso in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami v belem tonu, opečne stene pa bodo ometane, glajene in slikane. Stene v kopalnicah in WC-jih bodo do stropa obložene s keramičnimi ploščicami. Stene v kuhinji bodo tudi v območju predvidene bodoče opreme kuhinje glajene in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami. Obdelave teh površin v skladu z veljavnim predpisom (mokro čiščenje in neprepuščanje vode) se izvede istočasno z namestitvijo opreme.

Svetla višina stanovanj (od gotovih tal do stropa) bo v pritličju in tipičnih etažah znašala 265 cm, razen v sanitarnih prostorih in delu predprostora, kjer bodo zaradi namestitve potrebnih instalacij za prezračevanje stanovanj, izvedeni spuščeni stropi, ter bo znašala svetla višina teh prostorov min. 230 cm. V terasni etaži bo svetla višina stanovanj znašala 280 cm.

II. TLAKI

Izvedeni bodo klasični betonski plavajoči estrihi s predpisano toplotno oziroma zvočno izolacijo. Finalni tlak v bivalnih prostorih bo gotovi dvoslojni parket z visokimi zaključnimi letvicami, v kopalnicah, WC-jih, utilityjih, loggiah in terasah pa keramična obloga. Keramična talna obloga bo v manjših stanovanjih tudi v celotnem predprostoru, v večjih stanovanjih pa le  v delu predprostora ob vhodu v stanovanje.  Med kopalnico oziroma WC-jem in hodnikom bo kamniti prag, ki je cca 2 cm višji od tlaka v hodniku in kopalnici.

III. STAVBNO POHIŠTVO

Okna in fasadne stene stanovanjskega dela bodo iz  PVC okvirjev, zastekljena z izolacijskim troslojnim termopan steklom. Na PVC stavbnem pohištvu v stanovanjih bodo nameščena senčila – zunanje PVC ali ALU rolete z motornim pogonom delovanja. Zastekljene stene v loggiah bodo iz enoslojnega stekla v ALU profilih.  Notranja vrata bodo suhomontažna, podboji in vratna krila pa bodo furnirana. Vratna krila v kuhinjo in dnevno sobo bodo delno zastekljena z enojnim steklom. Vhodna vrata v stanovanja bodo protivlomna zvočno izolativna, s kovinskim jedrom in kovinskim podbojem svetle dim. 85/208 cm. Prav tako bodo vhodna vrata zagotavljala požarno zaščito EI30. Vratno krilo vhodnih vrat bo opremljeno tudi s kukalom.

IV. OKENSKE POLICE

Notranje okenske police bodo iz naravnega ali tehničnega kamna, zunanje pa iz ALU pločevine.

V. SANITARNA KERAMIKA

V kopalnicah in WC-jih bodo vgrajeni tipski sanitarni elementi srednjega cenovnega razreda. WC školjke in bideji bodo viseče izvedbe, kotliček za vodo pri WC školjki pa bo podometne izvedbe. V nekaterih stanovanjih bodo skladno s komercialnimi tlorisi namesto klasične banje vgrajene tuš kadi (brez tuš kabin).

VI. ELEKTROINSTALACIJE

Vsako stanovanje bo prek svojega mernega mesta in glavne varovalke priključeno na javno električno omrežje. Priključitev bo izvedena v obliki enofaznega priključka z varovalnim elementom 1xDII-35A, razen stanovanj v terasni etaži in 2 stanovanj v pritličju, kjer bo izveden trifazni priključek z varovalnimi elementi 3x DII-20A. V posameznem stanovanju bo montiran nadometni stanovanjski razdelilec z varovalnimi elementi, izvedeni bodo tudi vsi razvodi za jakotočno instalacijo, zaključeni z vtičnicami in stikali. Svetila niso predmet ponudbe, razen »plafonjer« v kopalnici in v loggiah. Na splošne vtičnice za moč je mogoče priključiti enofazne porabnike do moči 2,5 kW, razen v kuhinji, kjer pa je na predvideni lokaciji za štedilnik predviden fiksni priključek, na katerega je mogoče priključiti enofazni porabnik moči do 4 kW. Od priključne omarice v kleti stavbe do posameznega stanovanja bo za zagotavljanje telekomunikacijskih storitev izveden razvod z optičnimi vlakni, ki se v stanovanju zaključi v nadometni šibkotočni omarici. V posameznem stanovanju bo izveden razvod od šibkotočne omarice do posameznih telefonskih vtičnic z UTP kablom, do vtičnic za TV pa s koaksialnim kablom. Distributer za zagotavljanje telekomunikacijskih storitev bo Telekom Slovenije d.d.. Vsako stanovanje bo imelo vgrajeno govorno napravo - videofon za pogovor med glavnim vhodom v stavbo, ter vrati med glavnim stopniščem in stranskimi hodniki posamezne etaže in stanovanjem, z možnostjo električnega odpiranja navedenih vrat.

VII. OGREVANJE

Izveden bo enocevni radiatorski razvod s panelnimi jeklenimi radiatorji. V vsaki enoti bo za pripravo ogrevne in sanitarne vode nameščen kombiniran stenski plinski kondenzacijski grelnik s prisilnim vlekom. Plinski grelnik se krmili s pomočjo sobnega termostata.+

VIII. PREZRAČEVANJE

V posameznem stanovanju je predvidena vgradnja mehanskega prezračevanja z napravo za vračanje odpadne toplote izrabljenega zraka (rekuperatorjem) z izkoristkom nad 85%. Rekuperator zraka je zračni toplotni izmenjevalec, v katerem se križata odpadni izstopni zrak in čist vstopni zrak, ne da bi ob tem prišlo do njunega mešanja. Rekuperator bo nameščen v sanitarijah ali utilityju posameznega stanovanja. V večjih stanovanjih bodo nameščene stenske naprave, v manjših pa stropne. Zajem zraka za posamezno stanovanje bo izveden na fasadi, odvod odpadnega zraka pa bo voden v instalacijskih stenah na streho stavbe. Predvideni prezračevalni sistem z izkoriščanjem toplote odpadnega zraka nudi optimalno rešitev, ki zagotavlja ugodno bivanje, zadostno količino svežega zraka, boljši nadzor nad klimo v prostorih in energetsko varčnost (občutno zmanjšuje toplotne izgube zaradi prezračevanja in posledično zmanjšuje stroške ogrevanja).

Predvideni način prezračevanja z rekuperatorjem ne predvideva izvedbe ločenega odvoda odpadnega zraka od nape v kuhinji. Predvideno je, da se vgradi le obtočna napa, ki prestreže zrak, nasičen s paro in vonjavami, ter ga preko ogljenega filtra prečiščenega vrne v prostor.

IX. VODOVOD

Vsako stanovanje ima predvideno svoje interno merno mesto. Izvedeni bodo vsi razvodi za hladno in toplo vodo, pipe oz. vodovodne baterije pa bodo montirane v kopalnicah in WC-jih. Priprava tople vode se bo vršila s pomočjo kombiniranega stenskega plinskega grelnika. Drobna sanitarna oprema (ogledalo, etažera, držalo za brisače in WC papir) ni predmet ponudbe.

Stanovanja v pritličju in terasni etaži bodo imela izveden priključek hladne vode  tudi do zunanje fasadne stene za potrebe atrija, oziroma terase. Priključek bo zaključen s pipo, z notranje strani stanovanja pa bo v omarici zaporni ventil za zapiranje vode v zimskem času.

X. PLIN

V vsako stanovanje bo napeljan plin za gospodinjsko porabo in pripravo tople sanitarne in ogrevne vode. Vsaka enota bo imela svoje merno mesto. Plinska instalacija bo izvedena nadometno – vidno. Plinska instalacija bo izvedena tudi v kuhinji do predvidene lokacije za štedilnik.

XI. HLAJENJE

Izvedena bo groba instalacija za povezavo med notranjo in zunanjo enoto za hlajenje bivalnega prostora posameznega stanovanja. Notranje in zunanje enote za hlajenje, kakor tudi morebitna groba instalacija za hlajenje preostalih prostorov posameznega stanovanja pa niso predmet ponudbe. Lokacija za naknadno namestitev zunanje enote je za stanovanja v tipičnih etažah predvidena na loži ob nameščeni prezračevalni rešetki.

XII. KLETNE SHRAMBE

Vsakemu stanovanju pripada tudi kletna shramba. Kletne shrambe bodo med seboj ločene s polnimi predelnimi stenami, od hodnika pa bodo ločene s polnimi varnostnimi vrati. Vsaka kletna shramba bo imela luč in električno vtičnico, vezano na števec stanovanja. Kletne shrambe so prezračevane. Stene in stropi v kletnih shrambah bodo slikani s poldisperzijsko barvo brez predhodnega glajenja.

TEHNIČNE LASTNOSTI PODZEMNE GARAŽE IN PARKIRNIH MEST

I. ZASNOVA

Stavba je zasnovana kot enoetažna podzemna garažna stavba. Stavba bo skupaj s preostalimi podzemnimi garažnimi stavbami ob večstanovanjskih stavbah v nizu A, B in L tvorila skupno podzemno garažno stavbo, s skupno uvozno in izvozno rampo, ki pa bo zaradi fazne gradnje razdeljena na več posameznih stavb. Stavba »G3« se bo nahajala ob bodoči stavbi »A4« (vzhodno in južno od te stavbe). Podzemna garaža »G3« se bo na zahodni strani navezovala na že zgrajeno podzemno garažo »G2« in »G1«. Na meji med podzemnimi garažami bodo nameščena drsna požarna vrata, ki se zaprejo le v primeru nastanka požara v eni od navedenih podzemnih garaž. Dovoz in izvoz v podzemno garažo »G3« se bo vršil preko skupnih voznih in manipulativnih površin podzemne garaže »G2« in garaže »G1«, v kateri se nahajata tudi ločeni pokriti izvozna in uvozna rampa, ki sta opremljeni z dvižnimi rolo vrati (uvozna in izvozna rampa služita za celotno podzemno garažo). Na vzhodni strani bo v bodoče podzemna garaža »G3« mejila na bodočo večstanovanjsko stavbo »A4« in podzemno garažo »G4«. Iz podzemne garaže »G3« bosta izvedena dva peš prehoda v večstanovanjsko stavbo »A4«. Preko teh prehodov bo omogočena tudi evakuacija iz podzemne garaže v glavno oziroma dodatno požarno stopnišče stavbe »A4«. Poleg omenjenih prehodov bo evakuacija omogočena tudi preko krilnih požarno odpornih vrat proti podzemni garaži »G2« kjer je evakuacijsko stopnišče iz podzemne garaže na prosto. Prav tako bo evakuacija iz podzemne garaže omogočena preko krilnih požarnih vrat proti podzemni garaži »G4«, kjer bo do izgradnje podzemne garaže z evakuacijskim stopniščem na prosto, nameščeno začasno montažno stopnišče z izhodom na prosto. Po izgradnji stavbe »A4« bo en evakuacijski izhod iz podzemne garaže »G3« tudi v glavno stopnišče stavbe »A4«.

II. GRADBENA KONSTRUKCIJA

Konstrukcijska zasnova stavbe bo masivna, z armirano betonskimi stenami, stebri, ter talno in stropno ploščo. »Streha« bo izvedena kot ravna iz bitumenskih varilnih trakov. Glede na dejstvo, da bo stavba podzemna stavba, ter da se bo streha večjega dela stavbe nahajala pod koto terena, bo nad »streho« izvedena zunanja ureditev. Del površin bo namenjenih zunanjim parkiriščem, dostopni cesti, pločniku, peš dostopu do večstanovanjskih stavb, zelenicam, del pa atrijem posameznih stanovanj v pritličju večstanovanjskih stavb. 

III. OBDELAVE SKUPNIH IN LASTNIŠKIH DELOV

Vsi skupni prostori in lastniški deli stavbe bodo finalno izdelani. Tlak manipulativnih površin v območju parkirišč, ter tlak parkirišč bo kompaktorit estrih. Površine sten, stebrov in stropa bodo brez slikopleskarskih obdelav. Celotna stavba bo neogrevana in brez toplotne izolacije. V skupnih prostorih, ter posameznih lastniških parkirnih mestih bo izvedena električna instalacija za splošno in varnostno razsvetljavo. Prav tako bo izvedena instalacija za požarno javljanje in detekcijo CO, ki bo navezana na skupno požarno centralo celotne soseske. V stavbi bodo vgrajeni hidranti in gasilni aparati. Posamezni lastniški del stavbe ne bo imel vodovodne instalacije. Stavba bo imela izvedeno tudi instalacijo za prisilno prezračevanje, ter mehanski odvod dima in toplote. Stavba ne bo imela izvedene kanalizacije za odvodnjavanje iz lastniških in skupnih talnih površin. V območju podzemne garaže bo pod stropom izvedena le meteorna kanalizacija odvodnjavanja stavbe »A4« in »A4«.

Vstop z avtomobili v podzemno garažo, ki bo skupaj s preostalimi podzemnimi garažnimi stavbami ob večstanovanjskih stavbah v nizu A, B in L tvorila skupno podzemno garažno stavbo, bo izveden preko ločene pokrite uvozne in izvozne rampe v podzemni garaži »G1«, ki bosta opremljeni z dvižnimi rolo vrati, na izvozni rampi pa bodo nameščena tudi vrata za osebni prehod. Odpiranje dvižnih rolo vrat na rampah bo s pomočjo magnetne kartice. Vsi prehodi skozi dvižna vrata se bodo beležili v sistemu pristopne kontrole. Peš dostop v podzemno stavbo bo možen tudi iz večstanovanjske stavbe »A4«, kjer bodo vrata opremljena z električno ključavnico, katerih krmiljenje odpiranja bo izvedeno tudi preko požarne centrale. V času normalne uporabe bo za odpiranje teh vrat potreben ključ oziroma magnetna kartica, v primeru požara pa bo omogočen varen evakuacijski izhod iz garaže. Vstop in izstop v podzemno garažo iz večstanovanjske stavbe (prehodi iz garaže v stavbo »A4«), ter vstop in izstop v podzemno garažo na rampah bodo opremljeni tudi z video-nadzorom. Dogodki na vstopih in izstopih se bodo v skladu z veljavnimi predpisi snemali in začasno shranjevali na ustrezni programski opremi.