Objekt A6 - o objektu

Array

V severnem delu soseske Gaj Preserje bo v nizu A šest večstanovanjskih objektov.

Objekt A6 je šesti, zadnji objekt z zahodne strani tega niza. V njem je 34 stanovanjskih enot v šestih etažah (K+P+3N+T). Z ostalimi objekti v nizu A, objekti B in objektom L ima skupno kletno garažo, v kateri so lastniška parkirna mesta. Skupna kletna garaža je na zahodni strani dostopna neposredno z Igriške ulice prek uvozne in izvozne rampe.

V kleti objekta A6 bodo skupni prostori in za vsako stanovanje po ena kletna shramba z masivnimi zidanimi ali armiranobetonskimi stenami in varnostnimi vrati. V pritličju, treh tipičnih etažah in terasni etaži so predvidene stanovanjske enote velikosti od dveh do petih ležišč. Tlorisi stanovanj so zasnovani tako, da omogočajo maksimalno funkcijsko izrabo površin.

Pritlične stanovanjske enote so zasnovane z ograjenimi atriji, enote v etažah od prvega do tretjega nadstropja imajo zastekljene lože, enote v terasni etaži pa pokrite terase.

Poleg ustrezne toplotne izolativnosti objekta je za učinkovito rabo energije v stavbi izvedeno tudi prezračevanje z vračanjem odpadne toplote, in sicer ločeno po posamezni stanovanjski enoti, kar zagotavlja visoko raven ugodja bivanja.

Vsaka stanovanjska enota bo prek ustreznih merilnikov (števcev) priključena na javne komunalne vode (električno omrežje, vodovod, plinovod).

Zunanja ureditev okoli objekta je delno tlakovana, delno pa je ozelenjena.

Vhod v objekt A6, vhod v podzemno garažo in prehodi v posamezne večstanovanjske objekte so izvedeni s kontrolo pristopa in opremljeni z videonadzornim sistemom.

Energetska izkaznica po 334. členu EZ-1 ni potrebna in bo pridobljena pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Na osnovi izdelanega izkaza energijskih lastnosti stavbe je izračunana vrednost letne potrebne toplote za ogrevanje na enoto neto uporabne površine in kondicionirane površine 13,55 kWh/m2a. Iz tega sledi, da bo stavba spadala v energetski razred A2.

V objektu, ki bo vseljiv decembra 2019 je neprodanih še nekaj 4 in 5 sobnih stanovanj – razpoložljivost je vidna v ceniku.