Stanovanjska soseska Gaj Preserje pri Domžalah
STANOVANJA

Soseska Gaj Preserje

Stanovanjska soseska Gaj Preserje leži v jugovzhodnem delu naselja Preserje pri Radomljah, v urbanističnem območju urejanja Preserje ob Bistrici – jug, v mirnem naravnem zelenem okolju, s čudovitim pogledom na Kamniške planine.

Na zemljiščih soseske, ki obsega približno 55.500 m2, je predvidenih deset večstanovanjskih objektov, štirje nizi vrstnih hiš, trije stanovanjski dvojčki in dvanajst prostostoječih stanovanjskih hiš, na skrajno južnem delu soseske pa še štiri poslovno stanovanjske hiše in dva poslovno stanovanjska dvojčka. Sosesko zaznamujejo stavbe nizke gradnje (maksimalni vertikalni gabarit je K+P+3N+M), ki so v soseski smiselno razvrščene glede na najboljšo osončenost stavb, in sicer od najvišjih na severu do najnižjih na osrednjem delu in na jugu.

V območju soseske so predvidene dovozne in pešpoti, ostale površine pa so zasnovane kot parkovna ureditev, kjer se bodo prepletale tlakovane pešpoti, delno zasajene zelene površine ter športna in otroška igrišča. Velika pestrost zasnov stanovanjskih stavb in enot lahko zadovolji različne potrebe in želje posameznika, tako da v soseski Gaj Preserje vsakdo lahko najde kotiček zase. Namembnost soseske je v celoti stanovanjska, razen štirih poslovno stanovanjskih hiš ter dveh poslovno stanovanjskih dvojčkov na skrajnem jugu soseske, v katerih bo v pritličju možna mirna poslovno-storitvena dejavnost. Prav tako je v soseski že zgrajen in odprt nov otroški vrtec. Na vzhodu soseska Gaj Preserje meji na urejeno rekreacijsko sprehajalno pot ob Kamniški Bistrici, ki sosesko s pešpotjo povezuje z Domžalami.

Severno od območja urejanja, je skladno z državnim lokacijskim načrtom, predvidena izgradnja povezovalne ceste Želodnik Vodice

Predstavitev posameznih objektov

Na zemljiščih soseske je predvidenih deset večstanovanjskih objektov, štirje nizi vrstnih hiš, trije stanovanjski dvojčki in dvanajst prostostoječih stanovanjskih hiš.

novo
Objekt A6

V gradnji in prodaji – vseljivo decembra 2019.

Objekt A4

Na voljo še nekaj takoj vseljivih stanovanj.

Objekt A3

Na voljo le še nekaj takoj vseljivih stanovanj.

Objekti A1, A2, A5, L

Vsa stanovanja so prodana.