Zasnova soseske

Array

V nastajajoči soseski je predvidenih petnajst večstanovanjskih objektov, ter deset prostostoječih stanovanjskih hiš. Sosesko zaznamujejo stavbe nizke gradnje (maksimalni vertikalni gabarit je K+P+3N+T), ki so v soseski smiselno razvrščene glede na najboljšo osončenost stavb. V območju soseske so predvidene dovozne in pešpoti, ostale površine pa so zasnovane kot parkovna ureditev, kjer se bodo prepletale tlakovane pešpoti, delno zasajene zelene površine ter športna in otroška igrišča. Velika pestrost zasnov večstanovanjskih stavb in enot lahko zadovolji različne potrebe in želje posameznika, tako da v soseski Gaj Preserje vsakdo lahko najde kotiček zase. Namembnost soseske je v celoti stanovanjska. V soseski je že zgrajen otroški vrtec. Na vzhodu soseska Gaj Preserje meji na urejeno rekreacijsko sprehajalno pot ob Kamniški Bistrici, ki sosesko s pešpotjo povezuje z Domžalami.

Severno od območja urejanja, je skladno z državnim lokacijskim načrtom, predvidena izgradnja povezovalne ceste Želodnik Vodice.