SGP Graditelj d.d.

Graditeljstvo v ekonomsko razvitih družbah še vedno cveti, čeprav ga spremlja večji konkurenčni boj med izvajalci kot kadarkoli v preteklosti. Zato so kakovost in spoštovanje rokov gradnje ter poslovna stabilnost in zanesljivost izvajalca temeljne zahteve, ki jih mora izpolnjevati uspešno gradbeno podjetje.

V družbi SGP Graditelj d.d. želimo biti in smo uspešno podjetje. Naš uspeh temelji na visokem strokovnem znanju, poklicni etiki in poslovni morali vseh zaposlenih ter seveda na prizadevnosti in izkušnjah, ki izvirajo iz več kot pol stoletne tradicije in ki se nenehno dopolnjujejo z novimi dosežki in uporabo najsodobnejših gradbenih tehnologij, materialov in mehanizacije. Imamo dobro utečeno organizacijo dela, ki omogoča hitro in kakovostno prilagajanje zahtevam trga in dolgoročno sodelujemo s številnimi priznanimi in preizkušenimi izvajalci obrtniških in inštalacijskih del.

Zato smo ob vsakem času pripravljeni na nove izzive, pa naj gre za kompletne inženiring posle, pri katerih v lastni režiji lahko izpeljemo celotno gradnjo od projektiranja do izgradnje na ključ in trženja, ali pa samo za izgradnjo objektov po naročilu od stanovanjskih hiš in blokov do poslovnih zgradb, industrijskih hal, športnih objektov, cest, kanalizacij, vodovodov, zunanjih ureditev, opornih zidov itd. Ob tem se z enako pozornostjo posvečamo strokovno še tako zahtevnim sanacijam in adaptacijam starih, spomeniško varovanih objektov, ki so za mnoge že odpisani, kot tudi zahtevnim ekološkim objektom, kot so čistilne naprave, industrijski bazeni...

Imamo lastne obrate za proizvodnjo betona, gramoza in peska. Tudi zato je prej pravilo kot naključje, da gradnjo dokončamo še pred rokom.

V inženiring poslih smo v zadnjih dveh desetletjih naredili največji korak naprej in zlasti na področju stanovanjske gradnje razvili prepoznavno blagovno znamko.
 

Naše storitve
  • Gradnja stanovanjskih in poslovno stanovanjskih objektov po sistemu "gradnje za trg".
  • Prodaja lastnih nepremičnin, zgrajenih po sistemu "gradnje za trg".
  • Gradnja objektov za naročnike.
  • Inženiring in projektiranje.
  • Sanacije in adaptacije.
  • Ekološka gradnja.